Zespół Szkół Publicznych Nr 1, Gimnazjum Nr 1  Skarżysko-Kamienna
Biblioteka szkolna Gimnazjum Nr 1

Konkurs czytelniczy

Pozytywne wzorce kobiet w lekturach gimnazjum

 REGULAMIN:

1.      Konkurs  organizowany jest w ramach V edycji projektu Szkoła bez przemocy
i
przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

2.      Aby wziąć udział w konkursie należy znać treść książek:                               

v   Krzyżacy

v  Balladyna

v  Antygona

v  Romeo i Julia

v  Zemsta

3.      Przy układaniu zadań brano pod uwagę pozytywne zachowanie i postępowanie bohaterek wymienionych wyżej utworów.

4.      Wygrywa uczeń, który uzyska największą liczbę punktów.

5.      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają uwagi pozytywne, zaś miejsce pierwsze dyplom
i nagrodę książkową.

6.      Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmują bibliotekarze: Ewa Ździebło  i Urszula Majewska.

Godziny pracy biblioteki

 

Poniedziałek

            7.45 - 13.50

 

Wtorek

 

         7.45 - 14.45

 

Środa

 

          7.45 - 13.55

 

Czwartek

 

          7.45 - 14.45

 

Piątek

 

          7.45 – 14.00

Regulamin biblioteki szkolnej

I. Prawa i warunki korzystania.

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy

    szkoły, a także rodziców.

2.Biblioteka szkolna udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku   

    szkolnego.

3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać dni   
    i godziny jej otwarcia.

4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

5. W bibliotece należy zachowywać się cicho.

6. Czytelnik odpowiada  materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie   

    wypożyczonych książek.

7. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki

    powinny być zwrócone. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą,

    obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

8.  W przypadku uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem

    ustalonego terminu.

 

II. Wypożyczanie książek. 

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może

    przed upływem terminu zwrotu książkę  przynieść i prosić o prolongatę  terminu zwrotu.

5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

6. O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie,   

    bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.

7. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

 

III. Poszanowanie książek. 

1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w okładce.

2. Czytelnik jest obowiązany odkupić zagubiona lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie

    jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

3. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem. 

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego Gimnazjum Nr 1  

     Przy zestawie komputerowym może się znajdować jedna osoba.

     Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę !!!!!!

 

1. Z Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele   i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.


2. Użytkownik komputera ma obowiązek wpisania się do zeszytu (znajdującego się przy stanowisku) podając: datę, nazwisko i imię, klasę, cel wykorzystania komputera.


3. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać opiekunowi pracowni.


4. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego   i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

5. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów multimedialnych w programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych. Korzystanie z gier i zabaw jest możliwe tylko w godzinach ustalonych przez opiekuna MCI .

 

6. Użytkownik ma prawo:

 

ü  Korzystać z własnych dyskietek i płyt CD za zgodą opiekuna MCI. Przy korzystaniu z dyskietki lub płyty uczeń ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym w obecności opiekuna MCI.

ü  Używać kserokopiarki, skanera, odtwarzacza DVD, nagrywarki i drukarki za zgodą opiekuna MCI.

ü  Korzystać z zasobów multimedialnych biblioteki.

ü  Oczekiwać pomocy ze strony opiekuna MCI.

 

7. Użytkownikowi nie wolno: 

ü  Uruchamiać sprzęt i oprogramowanie bez zgody opiekuna pracowni.

ü  Zmieniać ustawień w panelu sterowania, drukarki, plików i folderów.

ü  Wgrywać własne programy ( w szczególności gry), kasować zainstalowane, zapisywać dokumenty na twardym dysku.

ü  Wnosić jakichkolwiek napojów i spożywać posiłków przy komputerze.

 

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.


9. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

 


Copyright 2010 Zespół Szkół Publicznych Nr 1, Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej & INTERIA.PL